PROTOKOLL EXTRASTÄMMA

Föreningen höll en extrastämma 2015-06-16 med anledning av att rösta om den stadgeändring ordinarie föreningsstämma biföll. Även extrastämman biföll styrelsens förslag om att genomföra stadgeändring gällande att ta ut en avgift för andrahandsuthyrningar.

Protokoll extrastämma

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Föreningen höll sin stämma gällande räkenskapsåret 2014 den 26:e april 2015. I enlighet med föreningens stadgar ska protokollet tillhandahållas medlemmarna senast tre veckor efter stämman.

Protokoll föreningsstämma 2015-04-26

Som framkommer av protokollet röstade stämman för en stadgeändring så att vi ska kunna ta ut en avgift för andrahandsuthyrningar. För att genomföra en stadgeändring krävs att beslut tas på två på varandra följande stämmor/extra stämmor. Vi kommer därför inom en snar framtid att utlysa en extrastämma för att kunna genomföra denna stadgeförändring redan i år .