Styrelsen BRF Lönngården

STYRELSE

Stefan Davidsson, ordförande
Frida Rosén Babarik, ledamot
Henning Horn, ledamot
Martin Majlöv, ledamot
Robert Alexandersson, ledamot
Monika Majewska, ledamot
Xhemile Ramadani, ledamot

Carl-Robert Olausson, suppleant
Fredrik Larsson, suppleant

För att komma i kontakt med styrelsen kan du antingen maila till styrelsen@lonngarden.se
eller skriv till föreningens brevlåda BRF Lönngården, Lönngatan 40 B, 214 49 Malmö

VALBEREDNING

Vakant