Styrelsen BRF Lönngården

STYRELSE

Martin Majlöv, Ordförande
Stefan Davidsson, Vice ordförande
Frida Rosén Babarik, Ledamot
Göran Alfred, Ledamot
Maria Björklund, Ledamot
Feroz Razwan, Ledamot

Charlotte Hertnäs, Suppleant                                                                                              Kristin Grane, Suppleant                                                                                                    Mats Nilsson, Suppleant

 

För att komma i kontakt med styrelsen kan du antingen maila till styrelsen@lonngarden.se
eller skriv till föreningens brevlåda BRF Lönngården, Lönngatan 40 B, 214 49 Malmö

VALBEREDNING

Marianne Heyl                                                                                                                    Isabella Roman