Styrelsen BRF Lönngården

STYRELSE

Martin Majlöv, ordförande
Frida Rosén Babarik, vice ordförande
Stefan Davidsson, ledamot
Göran Alfred, ledamot
Maria Björklund, ledamot
Feroz Razwan, ledamot
Arnold Kampoukeo, ledamot

Charlotte Hertnäs, suppleant

För att komma i kontakt med styrelsen kan du antingen maila till styrelsen@lonngarden.se
eller skriv till föreningens brevlåda BRF Lönngården, Lönngatan 40 B, 214 49 Malmö

VALBEREDNING

Birgitta Björklund                                                                                                                Marianne Heyl