PROTOKOLL EXTRASTÄMMA

Föreningen höll en extrastämma 2015-06-16 med anledning av att rösta om den stadgeändring ordinarie föreningsstämma biföll. Även extrastämman biföll styrelsens förslag om att genomföra stadgeändring gällande att ta ut en avgift för andrahandsuthyrningar.

Protokoll extrastämma