TRIVSELREGLER

TRIVSELREGLER

Det är viktigt att alla medlemmar visar hänsyn och respekt för sina grannar. Förutom föreningens stadgar har medlemmarna att förhålla sig till föreningens trivselregler. Trivselreglerna är sådant som många av oss anser som självklarheter, men som ibland kan behöva påminnas om

bullerstörningar
Alla ljud som kan uppfattas som störande räknas som bullerstörningar, tex hög musik, tv-spel, renoveringar och sena samtal ute på gården. Mellan kl 22.00 och 08.00 ska det vara tyst. Föreningen använder sig av störjour som kan tillkallas om grannar anser sig störda. Kostnad för utryckningen debiteras den störande medlemmen.

rökning
Det är enligt lag förbjudet att röka i gemensamma utrymmen såsom tvättstuga, källare, vind, trappuppgång mm.

Visa hänsyn mot dina grannar och rök inte direkt under deras fönster.

Fimpar får inte slängas ut genom dina fönster från lägenheten, eller på annat sätt slängas på gården, förutom i därför avsedda askfat som finns utplacerade på alla gårdar.

husdjur
Husdjur är välkomna i föreningen, dock ej i föreningens tvättstugor pga allergier.

Husdjur får inte rastats på föreningens gårdar och de ska alltid hållas kopplade och under uppsyn.

sophantering
Endast hushållssopor får slängas i föreningens miljöhus, och dessa ska sopsorteras i därför avsedda kärl. Inga sopor får placeras någonstans utanför kärlen och du måste stänga kärlet ordentligt efter dig.

Inga grovsopor får ställas i miljöhusen, eller i andra gemensamma utrymmen i våra fastigheter.

källar- och vindsförråd
Till varje lägenhet hör både ett källarförråd och ett vindsförråd. För dessa ansvarar medlemmen, och vi rekommenderar därför alla att hålla sina förråd låsta även om de står tomma. Du ansvarar även för saker som andra eventuellt ställer in i ditt olåsta förråd om något skulle hända. Tänk på brandrisk och lagra inte  självantändande material som tex tändvätska.

trapphus, källare- och vindsgångar
Trapphus samt gångar i källare och på vindar är utrymnings- och räddningsvägar. Det är därför av yttersta vikt att dessa alltid hållas helt fria, och du får därför inte placera någonting i dessa utrymme.

postboxar & tidningshållare
Namnbyte samt ”Ingen Reklam, Tack!” på postbox och tidningshållare utanför dörren ombesörjes av vår tekniska förvaltare för att det ska se enhetligt ut

VISA HÄNSYN OCH RESPEKT MOT DINA GRANNAR!