TEKNISK INFORMATION

2012 tog vi fram en ny underhållsplan i samarbete med vår dåvarande tekniska förvaltare, Bredablick. Denna har senare reviderats, framförallt genom att skjuta 1-2 år på större projekt pga tidsbrist. Vi har lärt av föreningens tidigare projekt att det är bättre med en grundlig förberedelse, än att stressa igenom ett projekt med därpå följande dåligt resultat.

Aktuellt för 2015 är att vi håller på med OVK.

Augusti 2015 kommer vi att påbörja arbetet med att relina alla avloppsstammar i samarbete med Tubus. Vi har valt att inte byta ut stammarna då det skulle vara mycket kostsamt för föreningen att renovera alla badrum, samt för att det skulle orsaka mycket större olägenheter för våra medlemmar än vad en relining förhoppningsvis gör.

Med anledning av översvämningen av våra källare augusti 2014 tittar vi även på vad vi kan göra för att dels undvika en ny översvämning och dels vad vi kan göra för att förbättra källarmiljön och få bort en del av fukten. Detta är dock inget vi kommer att kunna göra något åt under 2015

Framöver hoppas vi även kunna se över föreningens miljöhus och gårdar.


 HISTORIK

2013 byttes alla köksfönster, samt alla källarfönster. Köksfönsterna är treglasfönster med aluminiumbeklädd träram från Kvillsfors. Bytet utfördes av Servicekuben och vi tog hjälp av en projektledare från Byggfast. Vi är väldigt nöjda med hur projektet fortlöpte helt i tid, och till lägre kostnad än beräknat, samt med ett jättebra slutresultat.

2018 Byte av elcentraler i källarna
2017 Byte till Troax-förråd i källare
2015/16 Relining stammar samt OVK                                                                                2013 FÖNSTERBYTE kök och källare
2009 VATTENSTAMMAR spolade och filmade
2009 STAKET uppfört
2008 LÅS- OCH PASSERSYSTEM installerat
2008 TVÄTTSUGEBOKNING via tag installerat
2006 STUPRÖR delvis utbytt
2006 SÄKERHETSDÖRRAR installerade till alla lägenheter, samt till källare och vind
2005 OVK genomförd, och är godkänd tom 2015
1998/99 TAK omlagt
1982 ELSTAMMAR byttes, och de flesta gasspisar ersattes då av elspisar (OBS! elledningar i lägenheterna är inte bytta, utan är respektive bostadsrättsinnehavares ansvar)
1974 VATTENSTAMMAR byttes och våtutrymmen sågs över i samtliga lägenheter.