MILJÖHUS

Föreningen har tre miljöhus med behållare för hushållsavfall, matrester, papper, kartong, plast, metall, vitt glas och färgat glas.

  • Sopor sorteras och placeras i för därför avsedd behållare.
  • Var hänsynsfull mot dina grannar och följ sunt förnuft, dvs tryck ihop pappförpackningar och överfyll inte redan fulla soptunnor.
  • Skrymmande sopor som inte får plats i kärlen eller avfall föreningen ej har behållare för ansvarar var och en själv för att transportera bort.

TIPS! Ljuskällor, mindre elektroniska apparater kan lämnas i de flesta större matbutikerna såsom Ica eller Coop. Dessa ställen har också ofta behållare för kläder till välgörande ändamål


CONTAINER

Varje vår och höst anordnar föreningen containrar för medlemmar som vill slänga större saker, eller elektronik. Tills containrar ställs ut måste du själv förvara dina saker i ditt källar- eller vindsförråd.

Har du inte plats i ditt förråd, eller inte vill vänta på container är det ditt eget ansvar att transportera bort det till närmaste miljöstation:

SYSAV AB
Sjölunda återvinningscentral
Borrgatan Malmö

Bunkeflo återvinningscentral
Gottorpsvägen 52 Malmö

För öppettider se www.sysav.se