TVÄTTSTUGOR

Föreningen har totalt 8 tvättstugor. I varje fastighet finns två tvättstugor – en för trappa A-C och en för trappa D-F. Varje tvättstuga är utrustad med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkrum.

Tvättstugorna renoverades 2005, och då installerades helt nya maskiner.

Vi har ett elektroniska bokningssystemet som installerades 2007, och som är integrerat med föreningens lås- och passersystem – vilket innebär att du använder samma tag för att boka din tvättid som du använder till föreningens grindar och portar. Bokningstavla sitter utanför varje tvättstuga. Tvättpassens tider är 07.00-12.00, 12.00–17.00, 17.00–22.00 alla dagar i veckan. Strömmen till maskinerna bryts mellan kl. 22.00 och 07.00. OBS! Det elektroniska systemet gör att du endast kommer in i tvättstugan på din bokade tid. Det är därför viktigt att du inte glömmer bort din tvätt, då du sen inte kan komma in och hämta den!

För bokning via web gå in här: https://lonngarden.aptustotal.se

För att  få access med inloggning besök vår vaktmästare mån 7-9, så ger han användarnamn och lösenord.


TEKNISK INFO

– Huvudströmbrytaren används endast för att bryta strömmen i nödsituationer.
– Vattenkranarna till tvättmaskinerna ska alltid vara öppna.
– Instruktionsböcker till den maskinella utrustningen ska finnas i tvättstugorna. Är du osäker på hur någon maskin fungerar fråga dina grannar.

Tvättmaskin
– Välj tvättprogram och tillvalsprogram enligt instruktioner på tvättmaskinen.
– Dosera tvätt- och sköljmedel i de fack som anges i instruktionerna på maskinerna.
– Tvättprogrammen kan avbrytas vid behov. Blinkar kolontecknen på displayen trycker du på paus (= startknappen). Ändra program och tryck på start igen.

Vid maskinstopp visas en felkod på maskinens display, gör då en felanmälan till vår tekniska förvaltare. Lämna gärna ett meddelande i tvättstugan till dem som kommer efter dig.

Torktumlare
Du kan ställa in önskad torktid på tumlaren eller välja automatisk torkning. För automatisk torkning måste maskinen vara fylld till minst hälften.Torktumlaren stannar automatiskt när tvätten är torr.
– Välj program P1/P2/P3 (som stegas fram)
– välj värmegrad
– starta.

OBS! Öppna inte luckan när värmelampan lyser – det kan utlösa överhettningsskyddet och skada maskinen.

När felkod visas på torktumlare: Bryt strömmen och starta om.

Torkrum
För torkrum med två knappar: tryck på den gröna knappen för att starta torkfläkten. Fläkten stängs automatiskt när tvätten är torr, eller så trycker du på den röda knappen för att avbryta torkningen tidigare.

För torkrum med en knapp: tryck på knappen för att starta torkfläkten. Fläkten stängs automatiskt när tvätten är torr, eller så trycker du på knappen gen för att avbryta torkningen tidigare.

När fläkten är igång och du hänger upp mer våt tvätt stäng av fläkten (den stängs efter ca 5-10 sekunder). Sätt sedan på fläkten igen när du har hängt upp all ny tvätt.


Innan du lämnar ditt tvättpass:

– Rengör tvätt- och sköljmedelsfack efter dig, och lämna locken uppfällda
– Torka av maskinerna utvändigt
– Torka av luckan och gummitätningen – lämna luckan öppen
– Tömma luddfiltret
– Sopa/torka av golven
– Släcka ljuset
– Stänga fönster och dörrar

För allas trivsel lämna tvättstugan i samma skick som du själv vill finna den! Tar vi hand om våra tvättstugor och maskiner så håller de längre, vilket ger en lägre avgift för alla medlemmar.

Är tvättstugan inte rengjord när du ska börja tvätta kontakta styrelsen på styrelsen@lonngarden.se. Glöm inte uppge vilken tvättstuga det gäller samt datum och tid.