RENOVERINGAR – ATT TÄNKA PÅ

Styrelsen ska alltid informeras/ge tillstånd vid större renoveringar eller ombyggnationer. Tänk på att skicka in er ansökan i god tid till styrelsen, enligt nya lagar och stadgar. Ombyggnader räknas alltid som en sådan större åtgärd som kräver styrelsens godkännande. Är du osäker på om din renovering räknas som större är det alltid bättre att ta det säkra före det osäkra och maila styrelsen@lonngarden.se. Vår huvudinställning är att alla medlemmar ska trivas med sitt boende här och vill normalt sett inte hindra någon från att anpassa sin lägenhet efter eget tycke och smak, så för det mest är detta endast en  formsak.

Använd denna blankett vid ansökan om renovering.

OBS! Visa alltid hänsyn till dina grannar, framförallt på kvällar och helger, när du renoverar. Sätt gärna upp anslag i ditt och i angränsande trapphus med information om att du renoverar samt med uppgift var och hur man kan nå dig om renoveringen stör.

BÄRANDE VÄGGAR
Inga bärande väggar får rivas eller på något sätt modifieras, tex genom att göra större öppningar än de som redan finns utan tillstånd från stadsbyggnadskontoret i Malmö.

GAS
I ursprungsköket finns gas kvar i ledningarna, dessa ledningar får inte kapas hursomhelst vid renovering eller flytt av kök. Kontakta VVS:ar med gasbehörighet för att få detta gjort på rätt sätt.

VATTEN- OCH AVLOPPSRÖR
I väggen i köket vid diskon och i badrummet där handfat, toalettstolen och duschen är finns det många vattenledningsrör och avloppsrör. Var väldigt försiktiga när ni borrar, använd helst en ”ledningssökare” innan ni borrar!

KABELTV
TV-uttaget tillhör föreningen och får ej bytas. Föreningens TV kablar är seriekopplade och får ej flyttas eller kapas, då det kan orsaka att dina grannar blir utan TV kablar. Sydantenn debiterar dem som på egen hand åsamkar skador på kabel-tv-nätet.

INTERNET
Uttag och kablar tillhör föreningen och får ej kapas eller flyttas utan tillstånd.

PORTTELEFON
Porttelefonen tillhör föreningen och får ej flyttas. Sydantenn debiterar dem som på egen hand åsamkar skador på porttelefonen.

ELEMENT
Elementen tillhör föreningen och får ej tas bort, bytas ut eller flyttas. Vid fel på element ska det anmälas till vår tekniska förvaltare.

VENTILATIONSLUCKOR OCH -GALLER
Ventilationsluckor och -galler får ej tapetseras över, eller på annat vis permanent stängas till.


BADRUMSRENOVERING
En felaktig badrumsrenovering kan bli en kostsam historia då du även kan få stå för de kostnader dina felaktiga installationer åsamkar föreningens struktur eller dina grannar. Tänk på när du köper en lägenhet att du ansvarar för tidigare ägares eventuellt felaktiga renoveringar och installationer, och att det därför alltid är en bra idé att begära in dokumentation från säljaren.

Renovering av badrum ska alltid göras enligt gällande svenska bygg- och branschregler, samt efter tillverkarnas råd och anvisningar.

Vi rekommenderar att du använder dig av en entreprenören som är medlem i Sveriges Byggindustrier. Och att yt- och tätskiktsarbetet alltid utförs av någon med gällande våtrumsbehörighet. från ett behörigt företag. Vi rekommenderar vidare att du begär in intyg och kvalitetsdokument från respektive yrkesgrupp, och sparar dessa om ett fel skulle uppstå.

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för golvbrunn samt vatteninstallationer. Element/handdukstork tillhör föreningen och får ej tas bort.