SKYDDA DIG OCH DINA GRANNAR VID BRAND

  • För att försvåra för den som vill anlägga brand får inget brännbart material förvaras i trapphus, i källar- eller vindsgångar, i miljöhus utanför avsedda kärl, i närheten av husen eller på andra olämpliga ställen. Meddela vår tekniska förvaltare eller styrelsen om du ser något som står där det inte borde
  • Alla trapphus måste hållas helt fria från tex barnvagnar, växter eller dörrmattor då detta är fastigheternas enda utrymmningsvägar. Det enda undantaget är rullatorer.
  • Det är lag på att ha brandvarnare i varje lägenhet. Testa din brandvarnare regelbundet, ca en gång i månaden och byt batterier varje år.
  • Vi rekommenderar alla att åtminstone investera i en brandfilt, gärna även en brandsläckare.
  • En annan vanlig brandorsak är att elektriska apparater som överhettas. Damma därför av någon gång ibland och dra ur kontakten då du inte använder apparaten.
  • De asfalterade gångarna mellan Lönngatan och Uddeholmsgatan är räddningsvägar som aldrig får blockeras av parkerade bilar! Dessa finns till för att brandkår och ambulans ska kunna komma åt att släcka och rädda nödställda.
  • Om det skulle börja brinna i din egen lägenhet och du inte kan släcka själv, ta med dig dina anhöriga ut från lägenheten, stäng dörren efter dig och ring 112.