2:A HANDSUTHYRNING

Andrahandsuthyrning kräver tillstånd från styrelsen, och skall ansökas om skriftligen i god tid. Ansökan kan skickas in till bredablick på address:
Brf Lönngården
c/o Bredablick Förvaltning
Box 243
201 22 Malmö

Eller så skannar ni in ansökan och skickar den via e-mail till: info@bblick.se

Tillstånd ges framförallt då det finns beaktansvärda skäl, tex vid studier på annan ort, längre utlandsresa, prov på samboende i annan lägenhet samt uthyrning till nära anhörig.

Vid otillåten andrahandsuthyrning kan styrelsen förklara bostadsrätten förverkad.

Mall – Ansökan om uthyrning av bostadsrätt i andra hand


Det är viktigt för dig som hyr ut i andrahand att tänka på att vid andrahandsuthyrning längre tid än två år kan du förlora din besittningsrätt till bostadsrätten, om detta inte skriftligen har avtalats bort med din andrahandshyresgäst.


Det är viktigt för dig som hyr i andrahand att se till att bostadsrättsinnehavaren verkligen fått tillstånd från styrelsen att hyra ut. Du kan annars hamna i en situation där det är du som kommer i kläm och blir vräkt. Styrelsen lämnar alltid både godkännande och avslag till andrahandsuthyrning skriftligt och ett tips är att alltid begära kopia på tillåtelsen från den du tänkt hyra av.