LÄNKAR

Bostadsrättslagen (1991:614)
Reglerar tex de förhållande mellan enskild bostadsrättsinnehavare och föreningen som inte regleras av föreningens stadgar.

Bostadsrättsnämnden
Erbjuder bostadsrättsföreningar och enskilda bostadsrättshavare möjlighet till en opartisk bedömning i svåra eller kontroversiella frågor inom bostadsrättslagens område.

Hyresnämnden
Information tex om att hyra ut i andrahand.

Boverket 
Information om bl a bostadsbyggande, förteckning över intygsgivare.

Malmö Stadsbyggnadskontoret 
Tex för regler och ansökan gällande renoveringar och ombyggnader

Konsumentverket 
Information i olika köp- och boendefrågor.