ÖVERLÅTELSER

Det är mycket att tänka på vid en försäljning av sin lägenhet! Nedan följer lite info för att det ska gå så smidigt som möjligt för den som vill sälja eller köpa lägenhet i vår förening.

Överlåtelsekontrakt ska inte skickas till föreningen utan direkt till vår ekonomiska förvaltare, för snabbast och säkrast hantering: Bredablick förvaltning, Box 243, 201 22 Malmö.

Det ska skickas tillsammans med blankett för ansökan om inträde i föreningen för köpare och utträde för säljare.
Ansökan om medlemskap
Ansökan om utträde

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift tas ut av föreningen vid en försäljning. Överlåtelseavgiften är 2,5% av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap i föreningen, och avgiften ska betalas av förvärvaren.

Pantsättningsavgiften är 1% av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning, och ska betalas av pantsättaren.

Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen tilldess full betalning sker, samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader mm.


LITEN CHECKLISTA
– 3 set med nycklar till lägenhetsdörren (sjutillhållarlås och systemnyckel)
– 3 tags (elektronisk nyckel) till entré, källare, tvättstuga och vind
– 2 nycklar till postboxen
– Fungerande porttelefon har installerats av föreningen, och kan komma att faktureras den nya medlemmen om den skulle visa sig inte längre vara funktionsduglig
– Fungerande brandvarnare måste finnas i varje lägenhet och har installerats av föreningen
– Antennuttag är installerat av föreningen
– Nätverksuttag är installerat av föreningen
– ventilationsluckor på yttervägg i sovrum och vardagsrum måste vara synliga och öppningsbara


MÄKLARINFO

Tyvärr har vi märkt att väldigt många mäklare inte följer vad vi anser vara självskrivna regler, vilket skapar tråkig miljö och onödiga kostnader för våra medlemmar. Vi har därför börjat att fakturera de mäklare som vi ser orsakar detta. I förlängningen tror vi att dessa kostnader faktureras vidare till säljaren så vi rekommenderar därför att du alltid går igenom föreningens regler med den mäklare du anlitar.

– Det är inte tillåtet att någonstans på eller i våra byggnader sätta upp information om lägenhetsförsäljning, förrutom på så kallade mobiler som vissa mäklare tillhandahåller. Det är tex inte tillåtet att sätta upp anslag på glasrutorna på våra ytterdörrar eller på föreningens anslagstavlor. Vi kommer att fakturera för reklamplats och nedskräpning om detta inte följs.

– Det är inte tillåtet att ställa upp/låsa upp vare sig våra yttre grindar eller trapphusporten. Det finns en anledning till att de är låsta så vänligen använd porttelefonen som finns i varje lägenhet om ni har en öppen visning. Sätt ej tejp på våra slutarbleck på någon grind eller port – det blir de förstörda av och vi kommer att fakturera er för reparationskostnaden! Vi uppmanar alla våra medlemmar som ser att portar och grindar har ställts upp att genast stänga dessa, vilket gör att ni kan bli utan besökare på era visningar.

– Plocka alltid undan eventuellt skräp efter er, tex plastmuggar om ni bjuder på kaffe. Vi kommer annars att fakturera för nedskräpningen.