Styrelsen BRF Lönngården

STYRELSE

Martin Majlöv, Ordförande
Feroz Razwan, Vice Ordförande
Göran Alfred, Ledamot
Kristin Grane, Ledamot

Charlotte Hertnäs, Suppleant
Rade Stanic, Suppleant

För att komma i kontakt med styrelsen kan du antingen maila till styrelsen@lonngarden.se
eller skriv till föreningens brevlåda BRF Lönngården, Lönngatan 40 B, 214 49 Malmö

VALBEREDNING

Marianne Heyl