Info från valberedningen

Se info från valberedningen

Rättelse:
Lördagen den 6/4 mellan 10.00 – 12.00 har du som är intresserad av att vara med i styrelsen möjlighet att träffa valberedning och styreleledamöter på ett sk. Meet & Greet på gröningen mellan hus 40-42, alternativt i styrelserummet, ingång även det mellan hus 40-42.